753 37 Uppsala, Sweden
076-2007000

gdpr

Dina rättigheter.

Läs även vår personuppgiftspolicy här

1. Rätt till information och rätt till registerutdrag

Du har rätt att få veta om och hur dina personuppgifter behandlas av oss. Vi har en omfattande informationsskyldighet. Informationen ska ges till dig när personuppgifterna samlas in, om så är möjligt, eller när uppgifterna används första gången.

Du har också en rätt till registerutdrag, vilket innebär att du kan begära ett registerutdrag från oss för att få besked om vilken behandling vi utför med just dina personuppgifter. Du får en kopia på dina uppgifter tillsammans med mer beskrivande information om behandlingen, t ex för vilket ändamål vi behandlar dina uppgifter och vilka kategorier av mottagare som har tagit del av dina uppgifter.

Att få ett registerutdrag kostar inte något. Utdraget ges i skriftligt eller om möjligt i elektroniskt format.

Skicka din begäran till med hjälp av kontaktformuläret nedan.

2. Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss korrigera eventuella felaktiga uppgifter om dig. Vi är ansvariga för att hålla uppgifterna korrekta och aktuella för det ändamål vi behandlar uppgifterna.

Skicka din begäran med kontaktformuläret nedan

3. Rätt till radering

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas. I GDPR anges dessa punkter:

  • Om personuppgifterna är inte längre nödvändiga för vårt ändamål.
  • Om du har återkallat ditt samtycke som behandlingen grundar sig på.
  • Om dina uppgifter används för direktmarknadsföring och du invänder mot detta.
  • Om dina uppgifter används olagligt.
  • Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Om dina uppgifter har raderats, kan vi i vissa fall behöva informera mottagarna av uppgifterna om att uppgifterna har raderats.

Det finns många undantag från rätten till radering. T ex kan man inte radera sig från ett kreditupplysningsregister i Sverige. Andra undantag finns i viss annan sektorspecifik lagstiftning. Grundlagsskyddade verksamheter är också undantagna från GDPR:s tillämpning. Vi kan inte heller radera personuppgifter som behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse, t ex uppgifter för bokföringsändamål.

Skicka din begäran med hjälp av kontaktformuläret nedan

4. Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter tillfälligt begränsas. Det innebär att vi i inte får behandla dina personuppgifter för de begränsade ändamålen under en period.

Rätten till begränsning gäller till exempel om du anser att vissa uppgifter är felaktiga och du har bett oss att korrigera dem. Du har då rätt att begära att vi inte behandlar uppgifterna tills dess kvaliteten har verifierats.

När uppgifterna har korrigerats/validerats informerar vi dig om att begränsningen av behandlingen upphör.

Skicka din begäran med hjälp av kontaktformuläret nedan

5. Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter direkt till oss har du i vissa fall rätt att få ut dessa uppgifter från oss i ett elektroniskt format för att kunna lämna till en annan aktör.

Skicka din begäran med hjälp av kontaktformuläret nedan

6. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att motsätta dig vissa typer av behandlingar av dina personuppgifter. Om du gör det får vi inte behandla dina personuppgifter om vi inte kan t ex visa på att vi har ett berättigat intresse att fortsätta behandlingen som väger tyngre än ditt intresse. Behandlingen får också fortsätta om det är nödvändigt exempelvis på grund av rättsliga krav eller behandling av allmänt intresse, t ex kreditupplysningsverksamhet.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring (inklusive profilering).

Skicka din begäran till med hjälp av kontaktformuläret nedan

7. Automatiserade beslut, inbegripet profilering

Du har rätt att begära att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.

Profilering innebär varje form av automatiserad behandling av personuppgifter för att ge en bild av personens egenskaper. Syftet är att analysera och förutsäga en persons arbetsresultat, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, uppförande eller bostadsort.

Det är viktigt att komma ihåg att vi på Onliner levererar lösningar för automatiserade beslut, men det är våra kunder och användare av lösningarna (och inte vi själva) som fattar de faktiska besluten.

Exempel på automatiserat beslutsfattande är ett avslag på en online-ansökan om kredit eller ett avslag från en online-rekryterare utan personlig kontakt.

Automatiserat beslutsfattande kan tillåtas om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal mellan dig och ett företag (våra kunder).

Automatiserade beslut kan fattas med eller utan profilering. Profilering kan användas utan att det leder till ett automatiserat beslut.

Skicka din begäran med hjälp av formuläret nedan.

8. Klagomål

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du har rätt att klaga hos Datainspektionen.


 

Fyll i dina uppgifter nedan

Fyll i dina uppgifter nedan så svarar vi dig så fort vi kan. Våra öppettider finner du nedan, så om du skickar ditt ärende på en helg kan det dröja till nästa vardag innan du får ett svar, tack på förhand.

Våra öppettider
Mån-Fre
9:00 – 18:00
Lörd
Stängt
Sön
Stängt